九五至尊 游戏平台-登陆

双双燕·满城社雨拼音版

作者:张惠言 朝代:先秦
双双燕·满城社雨原文
满城社雨,又唤起无家,一年新恨。花轻柳重,隔断红楼芳径。旧垒谁家曾识,更生怕、主人相问。商量多少雕檐,还是差池不定。谁省、去年春静。直数到今年,丝魂絮影。前身应是,一片落红残粉。不住呢喃交讯,又惹得、莺儿闲听。输于池上鸳鸯,日日阑前双暝。
双双燕·满城社雨拼音版
mǎn chéng shè yǔ ,yòu huàn qǐ wú jiā ,yī nián xīn hèn 。huā qīng liǔ zhòng ,gé duàn hóng lóu fāng jìng 。jiù lěi shuí jiā céng shí ,gèng shēng pà 、zhǔ rén xiàng wèn 。shāng liàng duō shǎo diāo yán ,hái shì chà chí bú dìng 。shuí shěng 、qù nián chūn jìng 。zhí shù dào jīn nián ,sī hún xù yǐng 。qián shēn yīng shì ,yī piàn luò hóng cán fěn 。bú zhù ne nán jiāo xùn ,yòu rě dé 、yīng ér xián tīng 。shū yú chí shàng yuān yāng ,rì rì lán qián shuāng míng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张惠言的诗词大全 张惠言的代表作 写过的诗词

《相见欢·年年负却花期》 《江城子·填张春溪西湖竹枝词》 《双双燕·满城社雨》 《江城子·填张春溪西湖竹枝词》 《水调歌头(五首选三)》 《相见欢·年年负却花期》 《风流子·出关见桃花》 《双双燕·满城社雨》 《风流子·出关见桃花》

双双燕·满城社雨注释

⑴双双燕:南宋史达祖自度曲,见《梅溪词》。词咏双燕,即以此为词调名。⑵社雨:春社和秋社时节下的雨。此处指春社时节下的雨。春社,古时一般在立春、立秋后不久两次祭祀土神,春祭称为“春社”,秋祭称为“秋社”。⑶红楼:旧指闺秀女子的居处。盛唐李白侍从宜春苑奉诏赋》:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。”晚唐韦庄长安春》:“长安春色本无主,古来尽属红楼女。”⑷芳径:芳,此处指花卉。战国宋玉风赋》:“回穴冲陵,萧条众芳。”径,小路。《论语.雍也》:“行不由径。”芳径,花间小道。⑸ 旧垒:旧,陈旧,过时,与“新”相对。《左传.僖公二十八年》:“舍其旧而新是谋。”垒,堆砌物,此处借指燕巢。旧垒,此处当解为“旧燕巢”。⑹商量:谋划或讨论事情。⑺ 雕檐:雕有图案的精美屋檐或门窗。⑻差(ci)池:参差不齐。《诗.邶风.燕燕》:“燕燕于飞,差池其羽。”唐李贺江楼曲》:“萧骚浪白云差池。”⑼ 省(xing):明白,醒悟。元王实甫西厢记》第一本第三折:“虽然是眼角儿传情,咱两个口不言心自省。”⑽丝魂絮影:丝,此处谓柳丝,絮,此处谓柳絮。⑾ 落红残粉:落红,我国古代诗词常用来指落花。晚清龚自珍己亥杂诗》:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”残粉,我国古代诗词常指凋谢之花。⑿ 不住:不停地,没完没了地。⒀ 呢喃:一指燕鸣声。北宋刘季孙《题饶州酒务厅屏》:“呢喃燕子语梁间,底事来惊梦里闲?”一指低声絮语。清蒲松龄《聊斋志异.于去恶》:“兄于枕上教《毛诗》,诵声呢喃,夜尽四十余行。”此处应解为燕子悦耳的鸣声。⒁ 交讯:交,相互交往、连接。《战国策.秦策三》:“王不如远交而近攻。”讯,讯息,消息。盛唐储光羲田家即事答崔二东皋作》:“有客山中至,言传故人讯。”交讯:互相传达消息。⒂ 闲听:听得悠闲、惬意。⒃ 阑:栅栏一类的遮栏物。盛唐李白《清平调》:“解释春风无限恨,沈香亭北倚阑干。”⒄ 双暝:暝,原意为日暮,天黑。北宋王安石《次韵董伯懿松声》:“暝聒一堂无客梦,晓悲千嶂有猿惊。”这里通“眠”,“睡”的意思。双暝,“双眠”的意思。

双双燕·满城社雨赏析

  这是一首咏燕之作。燕子作为春天的信使,美丽的象征,自古以来就受到人们的赏爱,所以咏燕之作代不乏人,《诗.邶风.燕燕》,南宋词人史达祖的《双双燕》词就是其中脍炙人口的特别清拨之作。张惠言的这首《双双燕》词显然汲取了我国古代咏燕诗词的文化底蕴,尤其可以看出他对史达祖《双双燕》词在艺术构思上的某些传承。不过,作为清代文学史上开宗立派的一流文学宗师,张惠言始终不屑于拾前人牙慧,始终欲有创立和开辟,他的朋友鲍桂星就说他:“独念君生晚近时,慨然为举世不为之学,每举一艺,辄欲与古之第一流者相角,而不屑稍贬以从俗”(《受经堂汇稿序》)。所以,惠言的这首《双双燕》词虽有汲取,但多新变,展示更多的是他独立不偶的心性以及别出心裁的艺术追思,且又传达出他游踪漂泊而又寂寞孤苦的人生遭际。

  农历一月底二月初的“春社”时节,“满城”均下着淅淅沥沥的春雨,那沥沥雨丝与潇潇雨声唤起一双燕子无家可归的“新恨”,因为花开花落,冬去春来,年年迁移的侯鸟燕子,又要开始新的漂泊。然而,此时此刻,燕子还不知道家在何方。春天的花朵还是那样灿烂,春天的杨柳还是那么葱翠,它们重重叠叠隔断了通向闺中思妇居住的“红楼”小径。燕子隐隐约约还记得去年砌下的旧巢,但又不能确认。燕子打量了多少屋檐雕龙描凤的殷实之家,想找出去年旧巢,但它们最终还是飞来飞去,迟疑彷徨,找不到一个栖息或再筑新巢的地方。谁人能够了解燕子春去秋来那年年岁岁都萦绕在心头如“丝魂絮影”般的漂泊与孤独的心境?那漂泊与孤寂的燕子呵,前身理应是那一片片凋谢飘零的“落红残粉”。燕子迟疑彷徨,但它们相濡以沫,态度亲昵。它们不停地呢喃,似乎在交换着意见,又似乎在互倾衷肠。它们恩爱的关关鸣声,又让黄莺鸟听得那么专注。燕子虽然恩爱,但它们栖移不定的漂泊生涯,毕竟比不上那日日在水池画栏傍双栖双眠的鸳鸯来得宁静、温馨。

  张惠言出生于常州武进县一个世代为儒然科考不彰的清寒家庭,四岁时父亲就病卒,其母将他含辛茹苦教养而成。惠言回忆其早年孤苦生活时描述道:“一日,暮归,无以为夕餮,各不食而寝。迟明,惠言饿不能起。先妣曰:‘儿不惯饿惫也?吾与尔姊尔弟,时时如此也!’惠言泣,先妣亦泣”(《茗柯文编.先妣事略》)。从十四岁开始就外出教授为生,其间两次在安徽歙县金榜家设帐授徒,泄留时间最为长久。二十六岁至三十九岁时又七上京师应进士试。在张惠言四十二岁的生命历程里,约四分之三的时间身居异乡,为糊口而漂泊四方。所以惠言一生饱尝抛妻离子的别离之苦,也屡受寂寞孤苦的煎熬。此词就借咏燕,委婉且淋漓尽致地抒写他身处异乡时那种寂寞难耐的孤苦感,那种漂泊四方时压抑在心头的感伤,那种茕茕孓立时对亲人与故乡不可遏止的思念。词中“满城社雨,又唤起无家,一年新恨”,“前身应是,一片落红残粉”,“输于池上鸳鸯,日日阑前双暝”等语,既是惠言对浪迹天涯燕子的拟人化描摹,更是他此时此刻孤苦、感伤、思念且又有几分怨懑心态的真实反映。张惠言《双双燕》词所反映出来的苦寒人生遭遇,既是他个人的,又是传统社会中诸多为生计、为功名奔走四方、萍飘天涯的“寒士”们孤苦生涯的真切写照。

张惠言简介

张惠言(1761~1802)清代词人、散文家。原名一鸣,字皋文,一作皋闻,号茗柯,武进(今江苏常州)人。嘉庆四年进士,官编修。少为词赋,深于易学,与惠栋、焦循一同被后世称为“乾嘉易学三大家”。又尝辑《词选》,为常州词派之开山,著有《茗柯文集》。
写雨

本文提供双双燕·满城社雨原文,双双燕·满城社雨翻译,双双燕·满城社雨赏析,双双燕·满城社雨拼音版,张惠言简介

转载请注明:原文链接 | /gushi/5644.html

友情链接>>