九五至尊 游戏平台-登陆

春水迷天,桃花浪、几番风恶上一句 下一句

出自宋朝张元干的《满江红·自豫章阻风吴城山作
原文翻译:
春水迷天,桃花浪、几番风恶。云乍起、远山遮尽,晚风还作。绿卷芳洲生杜若。数帆带雨烟中落。傍向来、沙觜共停桡,伤飘泊。
寒犹在,衾偏薄。肠欲断,愁难著。倚篷窗无寐,引杯孤酌。寒食清明都过却。最怜轻负年时约。想小楼、终日望归舟,人如削。
满江红·自豫章阻风吴城山作拼音版
chūn shuǐ mí tiān ,táo huā làng 、jǐ fān fēng è 。yún zhà qǐ 、yuǎn shān zhē jìn ,wǎn fēng hái zuò 。lǜ juàn fāng zhōu shēng dù ruò 。shù fān dài yǔ yān zhōng luò 。bàng xiàng lái 、shā zī gòng tíng ráo ,shāng piāo bó 。
hán yóu zài ,qīn piān báo 。cháng yù duàn ,chóu nán zhe 。yǐ péng chuāng wú mèi ,yǐn bēi gū zhuó 。hán shí qīng míng dōu guò què 。zuì lián qīng fù nián shí yuē 。xiǎng xiǎo lóu 、zhōng rì wàng guī zhōu ,rén rú xuē 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张元干的诗词大全

《八声甘州(西湖有感寄刘晞颜)》 《八声甘州(陪筠翁小酌横山阁)》 《石州慢·寒水依痕》 《瑞鹤仙(寿)》 《水调歌头(为赵端礼作)》 《临江仙·送宇文德和被召赴行在所》 《点绛唇(呈洛滨、筠溪二老)》 《怨王孙》 《上西平》 《点绛唇(生朝)》 《彩鸾归令(为张子安舞姬作)》 《水调歌头(陪福帅宴集口占以授官奴)》 《满庭芳(寿)》 《谒金门(送康伯桧)》 《水龙吟(周总领生朝)》 《卜算子·风露湿行云》 《青玉案(筠翁生朝)》 《楼上曲》 《卜算子(梅)》 《菩萨蛮(送友人还富沙)》 《明月逐人来(灯夕赵礼端席上)》 《浣溪沙(求年例贡余香)》 《朝中措(次聪父韵)》 《水调歌头(过后柳故居)》 《菩萨蛮·三月晦送春有集坐中偶书》 《石州慢·己酉秋吴兴舟中作》 《青玉案(生朝)》 《采桑子(奉和秦楚材史君荔枝词)》 《醉蓬莱(寿)》 《念奴娇(丁卯上巳,燕集叶尚书蕊香堂赏海棠,即席赋之)》 《菩萨蛮(政和壬辰东都作)》 《浣溪沙(咏木香)》 《浣溪沙(笃耨香)》 《临江仙·送宇文德和被召赴行在所》 《望海潮(癸卯冬为建守赵季西赋碧云楼)》 《千秋岁(寿)》 《水调歌头(同徐师川泛太湖舟中作)》 《永遇乐(为洛滨横山作)》 《宝鼎现(筠翁李似之作此词见招因赋其事,使歌之者想像风味如到山中也)》 《临江仙(荼コ有感)》 《卜算子·风露湿行云》 《点绛唇(丙寅秋社前一日溪光亭大雨作)》 《喜迁莺令(呈富枢)》 《春光好(为杨聪父侍儿切鲙作)》 《石州慢·己酉秋吴兴舟中作》 《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》 《贺新郎·寄李伯纪丞相》 《浣溪沙(书大同驿壁)》 《浣溪沙(武林送李似表)》 《鱼游春水》 《渔父家风》 《感皇恩(寿)》 《水调歌头(和芗林居士中秋)》 《望海潮(为富枢生朝寿)》 《卷珠帘(寿)》 《浣溪沙·山绕平湖波撼城》 《满江红·自豫章阻风吴城山作》 《水调歌头(赠汪亻秀才)》 《满庭芳(为赵西外寿)》 《浣溪沙(戏简宇文德和求相香)》 《菩萨蛮·三月晦送春有集坐中偶书》 《浣溪沙·山绕平湖波撼城》 《豆叶黄(唐腔也,为伯南赋早梅,复和韵)》 《喜迁莺慢(鹿鸣宴作)》 《瑞鹧鸪(彭德器出示胡邦衡新句次韵)》 《渔家傲(题玄真子图)》 《贺新郎·寄李伯纪丞相》 《浣溪沙(蔷薇水)》 《青玉案(再和)》 《浣溪沙(王仲时席上赋木犀)》 《满江红·自豫章阻风吴城山作》 《南歌子(中秋)》 《念奴娇(己卯中秋和陈丈少卿韵)》 《风流子(政和间过延平,双溪阁落成,席上赋)》 《谒金门(道山亭饯张椿老赴行在)》 《醉花阴(咏木犀)》 《陇头泉》 《永遇乐(宿鸥盟轩)》 《西楼月(即春晓曲)》 《南乡子(寿)》 《水调歌头(癸酉虎丘中秋)》 《西江月(和苏庭藻)》 《杨柳枝(席上次韵曾颖士)》 《青玉案(燕赵端礼堂成)》 《渔家傲(奉陪富公季申探梅有作)》 《十月桃(为富枢密)》 《临江仙(赵端礼重阳后一日置酒,坐上赋)》 《石州慢·寒水依痕》 《如梦令(七夕)》 《水调歌头(丁丑春与钟离少翁、张元鉴登垂虹)》 《念奴娇(代洛滨次石林韵)》 《沁园春(绍兴丁巳五月六夜,梦与一道人对歌数曲,遂成此词)》 《夏云峰(丙寅六月为筠翁寿)》 《临江仙(送王叔济)》 《水调歌头(送吕居仁召赴行在所)》 《念奴娇(题徐明叔海月吟笛图)》 《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》 《长相思令》 《满庭芳(寿富枢密)》 《喜迁莺令(送何晋之大著兄趋朝,歌以侑酒)》

满江红·自豫章阻风吴城山作鉴赏

  满江红,双调九十三字,前阕四仄韵,后句五仄韵,前阕五六句,后阕七八句要对仗,例用入声韵脚。以岳飞词《满江红·怒发冲冠》最为有名。南宋姜夔始用平声韵,但用者不多。

  题中“豫章”,今江西南昌市。“吴城山”地名。据《太平寰宇记》:“南昌县……吴城山在治东一百八十里,临大江。”船经常航行到这里风浪所阻。张孝祥《吴城阻风》诗中云:“吴城山头三日风,白浪如屋云埋空。”形象地展示了江涛汹涌的险恶景象。

  此词开头“春水迷天”两句,点出天气骤变,风浪连天江面无比险恶。作者紧扣住词题“阻风”下笔,而写得气势雄伟。在旧历三月,春暖雪化,江水猛涨,此时正值桃花盛开的的季节,故称“桃花浪”。杜甫《春水》诗:“三月桃花浪,江流复旧痕。”词里“风浪”二字连用,便在烟水迷茫的景象中显示出了一股汹涌险恶的气势。“云乍起”二句承上实写舟行所遇的险境。一个“还”字,既写出江面恶劣的环境延续,又暗示了时间的推移。这样开头几句就把行舟为风雨所阻的情况充分表现出来。“绿卷芳洲生杜若”二句,由远及近,写景如画。“杜若”,香草名。屈原《九歌·湘君》:“采芳洲兮杜若。”在长满一片嫩绿芳草的水洲边上,舟泊烟渚,雨中落帆,寥寥几笔,便勾勒出一幅笔墨苍润的烟雨落帆图。

  “傍向来沙嘴共停桡”二句,写停泊的情景。“向来”,即适来,“沙嘴”,即沙洲。晏几道玉楼春》:“停桡共说江头路。”词人产生遇风浪而飘泊天涯的情怀,这就为下片的抒情作铺垫。

  “寒犹在”以下四句,承上转下,由景及情,描写了寒夜停泊的情况。而“倚篷窗无寐”二句,更进一层,倚窗独酌,借酒浇愁愁更愁,这既表现出人物的孤独感,又是上文“愁肠”的进一步深化。“寒食清明都过却”二句,笔墨宕开,但与作者当时的心境相连结。词人想起清明节都已过去,自己早就误过归期,辜负了佳人相约的一片深情,心中充满了焦虑和痛苦。

  结末“想小娄终日望归舟,人如削”,这句化用柳永八声甘州》“想佳人妆楼颙望,误几回天际识归舟”的词意。如果说柳永词中的“误几回”更觉灵动,那么这里的“人如削”就更能传神。唐代元稹《三月二十四日宿曾峰馆夜对桐花寄乐天》诗:“是夕远思君,思君瘦如削。”不过,词中不是写自己,而是从对方着笔。本来是自己思归心切,却说佳人在小楼里终日痴望希望自己归来。这是出于自己的想象,是虚写更展示了作者急切回去的心情,但运用了“终日望归舟,人如削”这样具体细致的情节描写,不仅显得真实,化虚为实,而且把埋藏内心的思归意蕴充分刻画出来。

  这首思归的词作,以景起,以情终,全词情景交织,然而在抒写旅途停泊时的感情起伏动荡,尤擅长于勾勒铺叙。这与柳永擅长表现羁旅行役的题材而又尽情铺展的格调是一脉相承的。

满江红·自豫章阻风吴城山作创作背景

  张元干《芦川归来集》卷九《跋楚甸落帆》云:“往年自豫章下白沙,尝作《满江红》词,有所谓‘绿卷芳洲生杜若,数帆带雨烟中落’之句。此画颇与吾眼界熟,要是胸次不凡者为之,宁无感慨?”然而跋文年代不详,据同书卷十《芦川豫章观音观书》云:“元干以宣和元年三月出京师,六月至乡里。”所述与词中地点和时间相吻合,可能是作于这年返乡途中。

张元干简介

元干出身书香门第。其父名动,进士出身,官至龙图阁直学士,能诗。张元干受其家风影响,从小聪明好学,永泰的寒光阁、水月亭是他幼年生活读书处。十四五岁随父亲至河北官廨(在临漳县)已能写诗,常与父亲及父亲的客人唱和,人称之“敏悟”。

名句类别

植物」 「四季

编者注:本文提供了春水迷天,桃花浪、几番风恶上一句下一句 前一句后一句,满江红·自豫章阻风吴城山作拼音版 张元干简介。

转载请注明:原文链接 | /ju/4494.html

友情链接>>